Düz Duvar Kare Silo Flat Wall Square Silos Квадратные Силоса с Гладкими Стенками

Düz Duvar Kare Silo Flat Wall Square Silos Квадратные Силоса с Гладкими Стенками

Düz Duvar Kare Silo Flat Wall Square Silos Квадратные Силоса с Гладкими Стенками

Akışkanlığı zor ürünlerde sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Akıllı bir tasarım ile, hücrenin iç kısmında kaynak dikişlerinin olmamasını sağlar.
Modüler yapı, hücre düzeni tamamen sizin ihtiyacınıza uygun şekilde tasarlanır. Herhangi bir uzunluk, genişlik veya yükseklik oluşturulabilir.
Bazen aşındırıcı karakterli hammaddeler veya mineraller de silolarımızda saklanabilir. Bu model, çift duvarlı, düz duvarlı siloları boyalı, galvenizli ve paslanmaz çelikten imal etmekte mümkündür. Kireç ve tuz gibi agresif ürünlerin bile akışını garanti eder.

Neden düz yüzeyli silo seçeriz?

» Hijyenik, düşük tozlu çalışma ortamı
» Optimum ürün deşarjı
» Ürünlerin hücreler arasında karıştırılmaması
» Tamamen özelleştirilmiş, esnek modüler yapı
» Çok güçlü konstrüksiyon.
» İsteğe bağlı boyalı, kaplamalı veya paslanmaz

It works smoothly with products having difficult fluidity. With a clever design, it ensures that there are no weld seams on the inside of the cell.

Modular structure, cell layout is designed completely according to your needs. Any length, width or height can be created.

Sometimes raw materials or minerals with abrasive character can also be stored in our silos. It is possible to manufacture this model as double-walled, straight-walled silos from painted, galvanized and stainless steel. It guarantees the flow of even aggressive products such as lime and salt.

 

Why do we choose flat surface silo?

» Hygienic, low dust working environment

» Optimum product discharge

» No mixing of products between cells

» Fully customized, flexible modular structure

» Very strong construction.

» Optional painted, coated or stainless

Предлагает решения для производства силосов с гладкими стенками. Гладкостенные квадратные силоса позволяют без проблем хранить даже продукты с плохой сыпучестью. Благодаря специальной конструкции отсутствуют сварные швы внутри ячейки. Модульная структура, компоновка ячеек спроектирована полностью в соответствии с потребностями клиента. Можно произвести любую длину, ширину или высоту. Некоторое абразивное сырье также можно хранить в наших силосах. Данная модель позволяет изготавливать двустенными, и стенками из окрашенной, оцинкованной и нержавеющей стали. Обеспечит самотек даже таких абразивных продуктов как известь и соль

Почему стоит выбрать силос с гладкими стенками?

» Гигиеничная, рабочая среда с низким содержанием пыли

» Оптимальная разгрузка продукта

» Предотвращение смешивания продуктов в разныз ячейках

» Полностью индивидуализированная, гибкая модульная конструкция

» Надежная конструкция.

» Изготовление по желанию в окрашенном, оцинкованном или из нержавеющей стали.