Ezme Makinesi Crusher Mill Плющилка Зерновая

Ezme Makinesi Crusher Mill Плющилка Зерновая

Ezme Makinesi Crusher Mill ПЛЮЩИЛКА ЗЕРНОВАЯ

ALTINBİLEK Ezme Makinesi; Su verme işlemiyle nemlendirilmiş ve belirli süre dinlendirilmiş tane formdaki tahılları ve özelliklede arpayı döner hareket yapan vals topları arasında yüksek basınç altında sıkıştırmak suretiyle ince, yassı ve geniş forma dönüştürmekte ve hayvanlar için daha kolay sindirilebilen partiküller haline getirmektedir. Giriş kısmında yer alan besleyici, hammaddenin dengeli ve düzenli şekilde valsler arasına dağılımını sağlamak ve giriş akışını kontrol etmek amacıyla pimli tambur şeklinde dizayn edilmiştir. Böylece yüksek ürün çıkış kapasitesiyle birlikte her noktada dengeli bir ezme işlemi gerçekleştirilmektedir. Çok noktada yer alan müdahale kapakları bakım kolaylığı sunmaktadır. Vals toplarını temizlemek için ayarlanabilir sıyırıcı plaka sistemi bulunmaktadır. Vals açıklığı ayar mekanizmasında yer alan özel tasarımlı yay sistemi ile vals topları sıkışmaya ve ani darbelere karşı korunmaktadır.

ALTINBİLEK Crusher Mill Squeezes the grains and especially the barley in the form of grains, which are moistened with quenching and rested for a certain period of time, under high pressure under high pressure, turns them into thin, flat and wide forms and they are made into more easily digestible particles for animals. The feeder at the entrance is designed in the form of a pin drum in order to distribute the raw material between the rolls in a balanced and regular manner and to control the input flow. Thus, a balanced crushing process is carried out at every point together with high product output capacity. Intervention covers at multiple points offer ease of maintenance. There is an adjustable scraper plate system to clean the rolls. With the specially designed spring system in the roller gap adjustment mechanism, the roller balls are protected against compression and sudden impacts.

Плющилка для производства хлопьев компании ALTINBİLEK; это промышленное оборудование, позволяющее производить плющение увлажнённого зернового сырья, путём сжимания, под высоким давлением между вращающимися вальцами и превращая его в тонкие, плоские хлопья, легко усваиваемые животными. Питатель барабанного типа, расположенный на входе, производит равномерное распределение сырья между вальцами.
Таким образом, осуществляется высокая производительность продукта при равномерном плющении. Люки на корпусе оборудования упрощают обслуживание. Для очистки вальцов имеется регулируемая система скребковых пластин.
Благодаря специально разработанной пружинной системе, в механизме регулировки зазора роликов, происходит защита валков от заклинивания и резких ударов.