Hava Kilidi Air Lock Воздушный Шлюз

Hava Kilidi Air Lock Воздушный Шлюз

Hava Kilidi Air Lock ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ

ALTINBİLEK Hava Kilitleri; Ürünlerin düzenli ve kararlı akışını sağlamakla birlikte, ürünün alındığı ve boşaltıldığı bölgeler arasındaki hava akışını engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Proses içerisinde; siklon, soğutucu, filtre vb. her makineye ve ortama uygun yapıda dizayn edilmektedir. Özgün rotor yapısı sayesinde minimum enerjide yüksek ürün geçişi sağlanmaktadır. Modüler yapısı sayesinde rotor değişimi ve bakımı kolaylıkla yapılabilmektedir.

ALTINBİLEK Airlocks; are used to prevent the air flow between the areas where the product is taken and discharged, as well as ensuring the regular and stable flow of the products in the process; it is designed in a structure suitable for cyclone, cooler, filter and similar machines and environments. Thanks to its unique rotor structure, high product passage is provided at minimum energy. Thanks to its modular structure, rotor replacement and maintenance can be done easily.

Воздушные шлюзы компании ALTINBİLEK;  используется для предотвращения воздушного потока между приемом и разгрузкой продукта, а также для обеспечения регулярного и стабильного потока продуктов. Имеет структуру подходящую для любого оборудования и среды использования (циклон, охладитель, фильтр и др.).
Благодаря уникальному дизайну ротора, обеспечивается высокий поток продукта при минимальной затрате энергии. Модульная структура обеспечивает лёгкую замену ротора и обслуживания.