Mıknatıs Magnet Магнит

Mıknatıs Magnet МАГНИТ

ALTINBİLEK Mıknatıslar; Hammadde ve ürün tipleri ile partikül büyüklüklerine, rutubet ve sıcaklık değerlerine, ortam şartlarına, ürün geçiş kapasitelerine, akış hızlarına, kirlilik oranlarına, fiziksel ve kimyasal özelliklere, vb. etkenlere göre farklı ölçülerde füze tip ve plaka tip seçenekleriyle her türlü kullanım alanlarına uygun yapıda dizayn edilmektedir. Proseslerin devamlılığının sağlanması ve makine ekipmanların özellikle rotor aksamlarının korunması için proses içerisindeki en uygun yerlerde doğru tip, ölçü ve sayıda mıknatıs tercihi çok önemlidir. Altınbilek Mıknatıslar proseslerinizin sigortasıdır. Proses içerisinde yer alan tüm akış hatlarında belirleyeceğimiz kritik noktalara, akış bütünlüğüne uygun ölçüde konumlandıracağımız yüksek çekim gücüne sahip mıknatıslar ile metallerin tamamının tutulması mümkündür. Füze tip mıknatısların temizliği manuel olarak yapılmaktadır. Plaka tip mıknatıslarda ise manuel kontrollü ve otomatik kontrollü iki ayrı seçenek sunmaktayız. Sürekli akış içerisinde mıknatısı temizleme sıklığı önem arz etmektedir. Bu nedenle otomatik ayırma sistemine sahip Altınbilek Mıknatıslar ile mekanik ve otomasyonun entegrasyonu sayesinde operatör kontrolüne ihtiyaç duymaksızın düzenli bir temizleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylece makinelerinizde ve sistemlerinizde seri ve düzenli üretim ile minimum enerji tüketiminde maksimum fayda sağlanmakta, yabancı metal cisimlere bağlı aşınma, balans, arıza ve kazaların önüne geçilmektedir.

MAGNET

ALTINBİLEK Magnets; are designed in a structure suitable for all kinds of usage areas with tubular type and plate type options in different sizes according to raw material and product types, particle sizes, humidity and temperature values, environmental conditions, product transition capacities, flow rates, pollution rates, physical and chemical properties, etc... It is very important to choose the right type, size and number of magnets in the most appropriate places in the process in order to ensure the continuity of processes and to protect machine equipment, especially rotor parts. Altınbilek Magnets are the insurance of your processes. It is possible to capture all of the metals with high attractive magnets that we will position at critical points that we will determine in all flow lines in the process, in accordance with the flow integrity. The cleaning of the tubular type magnets is done manually. For plate type magnets, we offer two different options with manual and automatic control. The frequency of cleaning the magnet in a steady flow is important. Therefore, a regular cleaning process is carried out without the need for operator control through the integration of mechanics and automation of Altınbilek Magnets with automatic separation system. Thus, serial and regular production in your machines and systems provides maximum benefit in minimum energy consumption and prevents abrasion, balance, malfunction and accidents due to foreign metal objects.

МАГНИТ

Магниты компании ALTINBİLEK; подходят для всех областей использования, производятся пластинчатого типа и в виде магнитной колонки, различных размеров, в зависимости от сырья и типов продукции, размера частиц, влажности, температуры, условиях окружающей среды, пропускаемой способности продукта, скорости потока, скорости загрязнения, физических и химических свойствах и т. Для обеспечения непрерывности процессов и защиты оборудований, особенно деталей ротора очень важно выбрать правильный тип, размер и количество магнитов в нужном месте.
Магниты
Altınbilek - это гарантия долговечности Ваших производственных линий.
Все металлы можно удерживать с помощью магнитов высокого притяжения, которые мы разместим на всех линиях процесса.  Очистка магнитных колонок осуществляется вручную.
Пластинчатые магниты, имеют два разных варианта очистки, ручной и автоматический.
В неприрывных потоках важна частота очистки магнита. Поэтому имеется автоматическая система очистки, которая благодаря интеграции механики и автоматики, выполняет регулярную очистку магнита без необходимости управления оператором.

Таким образом, серийное и постоянное производство на вашем оборудовании и системах, обеспечивает максимальную выгоду при минимальном потреблении энергии. Предотвращается износ, баланс, неисправности и несчастные случаи из-за посторонних металлических предметов.