Mikro Dozaj Sistemleri Micro Dosing Systems Система Микродозирования

Mikro Dozaj Sistemleri Micro Dosing Systems Система Микродозирования

Mikro Dozaj Sistemleri Micro Dosing Systems .

Endüstriyel olarak yem üretiminde şarj/parti sistemi uygulanmaktadır. Sistemin kapasitesi hesaplanırken tartım miktarı ve birim zaman içerisinde yapılan şarj/parti sayısı oldukça önemlidir. Dozajlama; rasyon içerisinde yer alan hammadde ve/veya ürünlerin belirli bir sıralama ile istenilen oranlarda tartılması işlemidir.

ALTINBİLEK Mikro Dozaj Sistemleri; düşük miktarda kullanılan vitamin, mineral vb. hammaddelerin hassas ve seri şekilde tartımını sağlamakla birlikte ihtiyaca uygun ölçülerde özel olarak dizayn edilmektedir.

Sistemi üç ana gruba ayırmaktayız.

Mikro Depolama Hücreleri

Besleme Konveyörleri

Mikro Tartım Ünitesi

Sisteme giriş için talebe bağlı olarak farklı metotlar uygulanabilmektedir. Manuel dolum, konveyörlerle taşıma, pnömatik taşıma, big-bag asma ve taşıma üniteleri ile yükleme yapılabilmektedir. Mikro depolama hücrelerinin giriş kapaklarında sensör bağlantı kitleri bulunmaktadır. Ayrıca istenmesi durumunda elektromanyetik kilit sistemleri de uygulanmaktadır.

Tartımın beslenmesinde hassasiyet ve kapasiteye bağlı olarak farklı çaplarda ve iletim hızlarında helezon konveyörler kullanılmaktadır. Her hücre çıkışında besleme zamanına ve kapasiteye uygun olarak farklı kapasitelerde helezon konveyörler üst üste de uygulanmaktadır. Helezon konveyörlerin tartım hücresi çıkışlarında pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar yardımı ile son duruş kaçakları önlenmektedir.

Mikro tartım üniteleri kapasiteye ve hücre sayısına bağlı olarak farklı ebatlarda dizayn edilmektedir. Mikro kantarlar rijit ve dengeli yapıda üretilmektedir. Mikro kantar çıkışlarında boşaltımın seri ve kolay bir şekilde gerçekleşmesi için büyük çaplı pnömatik kapaklar veya pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar kullanılmaktadır. Tartılan hammaddeler sisteme uygun kapasitedeki alt bunkere alınmaktadır. Daha sonra miksere veya uygun proseslere iletim için doğal akış veya U tipi konveyörler kullanılmaktadır.

Hammaddelerin doğru sıralamalar ile hassas şekilde tartılması, istenilen üretim kalitesinin sağlanmasındaki en önemli işlemdir. Doğru ve hassas tartım işlemi için mekanik ve elektroniğin kusursuz uyumu sağlanmaktadır. Ardışık olarak yapılan şarjlar göz önünde bulundurulduğu zaman, bir önceki üretimde mikro dozaj kantarının tamamen boşaltılmış olması, zaman ve kaliteli ürün anlamında önem arz etmektedir. Bunun için tasarlanan Altınbilek Mikro Dozaj Kantarlarının gövde yüzeyleri pürüzsüz ve yatayla uygun açıda dizayn edilmektedir. Altınbilek, projelerinizdeki mikro hücre sayısına ve istenilen minimum/maksimum tartım kapasitelerine bağlı olarak her ölçekte mikro dozaj sistemleri üretmektedir. Altınbilek Mikro Dozaj Sistemleri rijitliği kadar modüler yapıda olmasıyla da sevk ve montaj kolaylığı sağlamaktadır. Tartım için ağırlığa ve konstrüksiyona uygun elektronik yük hücreleri kullanılmaktadır. Farklı özgül ağırlıktaki ve farklı akış özelliğindeki hammaddeleri dikkate alarak tasarımlarımızı sisteminize uygun şekilde özgünleştirmekteyiz. Üretimlerimizde teknolojinin en üst versiyonu olan robot kaynak makinelerimizle standartlar oluşturmakta ve elektrostatik toz boya sistemimiz ile de ürünlerimizin dayanımını artırmaktayız. 

Charging/party system is applied industrially in feed production. When calculating the capacity of the system, the amount of weighing and the number of charging/parts made in unit time are very important. Dosing; It is the process of weighing the raw materials and/or products in the ration at the desired rates with a certain order.

ALTINBİLEK Micro Dosage Systems; low amounts of vitamins, minerals, etc. It is specially designed to the extent appropriate, while ensuring precise and serial weighing of raw materials.

We divide the system into three main groups.
Micro Storage Cells
Feed Conveyors
Micro Weighing Unit

Different methods can be applied depending on the request for entry into the system. Manual filling, conveyors can be loaded with conveyors, pneumatic transport, big-bag hanging and transport units. Micro storage cells have sensor connection kits on the inlet caps. Electromagnetic lock systems are also applied if requested.

Helezon conveyors are used in different diameters and transmission speeds depending on the sensitivity and capacity in the feeding of the weighing. In each cell output, helasone conveyors of different capacities are also applied in a row in accordance with the feeding time and capacity. Final posture leaks are prevented with the help of pneumatic actuator butterfly valves at the weighing cell outputs of the helison conveyors.

Micro weighing units are indexed in different sizes depending on capacity and number of cells. Micro scales are produced in rigid and balanced structure. Large-scale pneumatic caps or butterfly valves with pneumatic actuators are used for the discharge to be serial and easy at micro scale outputs. The weighed raw materials are taken to the lower bunker in the capacity suitable for the system. Natural flow or U-type conveyors are then used for transmission to mixers or suitable processes.

Precise weighing of raw materials with correct rankings is the most important process in ensuring the desired production quality. Perfect compatibility of mechanics and electronics is ensured for accurate and precise weighing. When consecutive charges are considered, the fact that the micro-dosage scale was completely emptied in the previous production is important in terms of time and quality product. The body surfaces of the Gold Wrist Micro Dosage Cantars designed for this are laid at a smooth and horizontal angle. Altınkek produces micro dosage systems of all scales depending on the number of micro cells in your projects and the desired minimum/maximum weighing capacities. Altınk Micro Dosage Systems provide ease of shipment and installation as well as modular structure. Electronic load cells suitable for weight and construction are used for weighing. We unique our designs to suit your system, taking into account the raw materials of different specific gravity and different flow characteristics. We set standards with our robot welding machines, which are the highest version of technology in our production, and increase the strength of our products with our electrostatic powder coating system.

.