Şanzımanlı Pelet Pres Gear Driven Pellet Press Пресс-гранулятор с зубчатым приводом

Şanzımanlı Pelet Pres Gear Driven Pellet Press Пресс-гранулятор с зубчатым приводом

Şanzızmanlı Pelet Pres Gear Driven Pellet Press Пресс-Гранулятор редукторный

ALTINBİLEK Pelet Presler; “Kalite, Kullanıcı Memnuniyeti, Çevre ve Doğa Bilinci” üzerine tasarlanmıştır. Pelet Presler; toz formdaki hammaddelerin veya karma toz ürünlerin belirli oranlarda buhar ve/veya su ile karıştırıldıktan sonra, disk denilen delikli kalıplardan rule şeklindeki baskı merdaneleri yardımı ile mekanik olarak sıkıştırılıp geçirilmesiyle, çeşitli çaplarda (Ø3 - Ø22 mm) tane (pelet) haline getirilmesini sağlayan makinelerdir. Pelet Pres yem üretiminde kullanıldığında; taşıma, depolama, ortam şartları ve hayvanların seçebilme yeteneklerine bağlı olarak toz üründe sıklıkla meydana gelen ayrışmayı önlemekte, hazırlanan rasyonun istenilen homojenite dengesi içerisinde korunması sağlanmakta, hayvanlardaki sindirimi kolaylaştırmakta, böylece hayvandan istenilen verimi artırmaktadır.

Sıkıştırma ile ortaya çıkan ısıdan dolayı belirli oranda zararlı mikroorganizmaların ölmesine ve hijyenin artmasına imkan sağlamaktadır. Pelet forma getirilen toz hammaddeler veya ürünlerin yoğunluğu artmaktadır. Toz ürünlere göre peletlenmiş ürünlerin depolama ve taşıma masrafları düşmekte, kayıpların önüne geçilmekte, uygun saklama koşullarında raf ömrü artmakta ve daha ekonomik hale gelmektedir. Pelet Presler yem endüstrisi dışında da etkin kullanım alanlarına sahiptir.

ALTINBILEK Gear Driven Pellet Press; It is designed on ‘’Quality, User Satisfaction, Environmental and Nature Consciousness’’. Pellet Presses; raw materials in powder form After mixing the mixed powder products with steam and/or water in certain proportains, with the help of roller-shaped printing rollers from perforated molds called discs. These are the machines that enable it to be turned into pellets in various diameters (Q3-Q22mm) by mechanically compressing anda passing it. Pellet Press in feed production when used; depending on transportation, storage, enviromental conditions and the ability of animals to choose.