Spot Filtreler Local Aspiration Локальный Фильтр

Spot Filtreler Local Aspiration Локальный Фильтр

Spot Filtre Local Aspiration Локальный Фильтр

ALTINBİLEK Spot Filtreleri; Kovalı Elevatör ve Zincirli Konveyörlerde oluşan tozun toplanması ve sisteme geri verilmesini sağlar. Negatif basınç oluşturularak tozun torbalarda toplanması sağlanır ve toz kaçakları engellenir.

ALTINBİLEK Spot Filters provide the collection of dust from Bucket Elevators and Chain Conveyors and return it to the system. By creating negative pressure, dust is collected in bags and dust leaks are prevented.

Локальный фильтр обеспечивает сбор и возврат пыли обратно в систему, образующейся в нориях и цепных конвейерах во время работы. Создавая отрицательное давление, пыль собирается в мешки и предотвращается выброс пыли наружу.