Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Yürüme ve Servis Yolu C Profil Tip Walking and Service Way C Profile Type Эстакады из профиля типа С

ALTINBİLEK yürüme ve servis yolu sistemleri, sac ve demir profillerden modüller halinde imal edilir. Modüller, demonte halde montaj yerine gönderilir ve tamamen cıvatalı montaj yapılır. İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır. İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

ALTINBILEK Catwalk and Service Way systems are manufactured in modules from sheet metal and iron profiles. Modules are sent to the assembly site in disassembled form and fully bolted assembly. Our productions are optionally galvanized or painted. Special productions are made according to your needs and your business.

Производятся в виде модулей из листового металла и профилей. Модули отправляются на место монтажа в разобранном виде, сборка производится на болтах. Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента.

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Yürüme Yolu Destek Ayakları Walking Way Support Legs Опоры для эстакад

ALTINBİLEK Silodan Destekleri ve aksesuarları;
Yapısal sistemi etkileyebilecek kar, rüzgar ve sismik yükler göz önünde bulundurularak modüller halinde imal edilir.

Silo gövdesine 3 ring veya 4 ring bağlantılı üretilmektedir.

Modüller, demonte halde montaj yerine gönderilir ve tamamen civatalı montaj yapılır.

İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

 

ALTINBİLEK Destek Kuleleri ve aksesuarları;
Yapısal sistemi etkileyebilecek kar, rüzgar ve sismik yükler göz önünde bulundurularak modüller halinde imal edilir. Modüller, demonte halde montaj yerine gönderilir ve tamamen civatalı montaj yapılır. İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır. İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

Supports and accessories from ALTINBILEK Silo;
It is manufactured in modules taking into account the snow, wind and seismic loads that may affect the structural system.

It is produced with 3 rings or 4 rings connected to the silo body.

The modules are sent to the assembly site in disassembled form and fully bolted assembly is made.

Special productions are made according to your needs and business.

 

ALTINBILEK Support Towers and Accessories;
Support towers and accessories are manufactured as modules by considering the snow, wind and seismic loads which may affect the structural system. Our products galvanized or industrial painted according to request. Special products are manufactured which are suitable regarding to client’s demand.

Опоры от силоса и комплектующие ALTINBİLEK;

Изготавливаеюся модулями с учетом снеговых, ветровых и сейсмических нагрузок, которые могут повлиять на конструктив опоры. Производится с 3-х или 4-х кольцевым соединением на корпусе силоса. Модули отправляются на место монтажа в

 

Опоры эстакад и комплектующие ALTINBİLEK;

Изготавливаеюся модулями с учетом снеговых, ветровых и сейсмических нагрузок, которые могут повлиять на конструктив опор. Модули отправляются на место монтажа в разобранном виде, сборка производится на болтах. Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента.

 

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Elevatör Kulesi Elevator Towers Вышка норийная

ALTINBİLEK Elevatör Kuleleri ve aksesuarları;
Elevatör ve aksamlarını destekler biçimde, yapısal sistemi etkileyebilecek kar, rüzgar ve sismik yükler göz önünde bulundurularak modüller halinde imal edilir. Modüller, demonte halde montaj yerine gönderilir ve tamamen civatalı montaj yapılır. İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır. İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır. Opsiyonel olarak merdivenler sarmal ya da zikzaklı olabilir.

ALTINBILEK Elevator Towers and Accessories;
In order to support elevator and accessories, the supports are manufactured as modules by considering the snow, wind and seismic loads which may affect the structural system. Modules are sent to installation site as dissamled and installation is made by bolting system completely. Our products galvanized or industrial painted according to request. Special products are manufactured which are suitable regarding to your client’s demand. Optionally, the ladders can be in spiral form.

Норийные вышки и комплектующие ALTINBİLEK;

Изготавливаеюся модулями с учетом снеговых, ветровых и сейсмических нагрузок, которые могут повлиять на конструктив вышки. Модули отправляются на место монтажа в разобранном виде, сборка производится на болтах. Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента. По желанию лестница может быть винтовой или зигзагообразной.

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Yem Fabrikası ve Binası Feed Mill Structure Комбикормовый завод и здание

ALTINBİLEK Yem Fabrikası Binası;
Komple beton, yarı beton yarı çelik veya komple çelik yapılardır. Hammadde alım, dozajlama, öğütme, karıştırma, peletleme ve paketleme gibi üniteleri ihtiva eder. Binanın ebatları fabrika kapasitesine, arazi yerleşimine, hammadde mamul gibi bölümlerin silo adet ve hacimlerine göre belirlenir. Yapısal sistemi etkileyebilecek bina içi yükler, kar, rüzgar ve sismik yükler göz önünde bulundurularak dizayn ve imal edilir. Modüller, demonte halde montaj yerine gönderilir ve tamamen civatalı montaj yapılır. Müşteri talebine göre trapez sac veya panel ile yanlar ve çatı kaplanır. İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır. İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

ALTINBILEK Feed Milling Building;
Feed milling buildings can be complete concrete, semi- concrete or complete steel constructions. They contain, raw material receipt, dosing, grinding, mixing, pelleting and packing units. Dimensions of the factory is decided regarding to factory capacity, land layout, quantity, silo volume and quantities of sections like raw material and product. They are manufactured by considering indoor loads, snow, wind and seismic loads which may affect the structural system. Modules are sent to installation site as disassembled and installation is made by completely bolting system. Our products galvanized or industrial painted according to request. Special products are manufactured which are suitable regarding to client’s demand.

Здание комбикормового завода ALTINBİLEK;

Это полностью бетонные,  полубетонные, полустальные либо полностью стальные конструкции. Здание включает в себя такие линии, как прием, дозирование, измельчение, смешивание, гранулирование и упаковка. Размеры здания определяются производительностью завода, планировки территории, количества силосов и объемов сырья и готовой продукции. Изготавливается с учетом снеговых, ветровых и сейсмических нагрузок, которые могут повлиять на конструктив здания. Модули отправляются на место монтажа в разобранном виде, сборка производится на болтах. По желанию боковины и крыша покрываются трапезоидными листами или панелью. Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента.

 

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Makine Kulesi Machine Towers Вышки для оборудования

ALTINBİLEK Makine Kuleleri;
Elevatörler, kantarlar, toz toplama üniteleri, distribütörler, konveyörler v.b. diğer ekipmanların yer aldığı yapılardır. Yapısal sistemi etkileyebilecek kar, rüzgar ve sismik yükler göz önünde bulundurularak dizayn ve imal edilir. Katlara ulaşım için kullanımı kolay merdivenler yer almaktadır. Modüller, demonte halde montaj yerine gönderilir ve tamamen civatalı montaj yapılır. Müşteri talebine göre trapez saclar veya panel ile yanlar ve çatı kaplanır. İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır. İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

ALTINBILEK Machine Towers;
Machine towers structures contains elevators, scales, dust collection units, distributors and conveyors.They are designed and manufactured by considering the snow, wind and seismic loads which may affect the structural system. There are ladders in order to provide easy access to the floors. Modules are sent to installation site as dissambled and installation is made by bolting system completely. According to custumer request, roof and sides are covered by deck sheet and panels.

Вышки для оборудования ALTINBİLEK;

Стальные конструкции для норий, весового оборудования, систем аспирации, распределителей, конвейеров и т. д. Изготавливаеюся модулями с учетом снеговых, ветровых и сейсмических нагрузок, которые могут повлиять на конструктив опоры. Для передвижения между этажами установлены лестницы. Модули отправляются на место монтажа в разобранном виде, сборка производится на болтах. По желанию клиента стенки и крыша покрываются трапециевидными листами или панелями.Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента.

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Kamyon ve Tren Yükleme Truck and Train Loading Погрузка авто и жд транспорта

ALTINBİLEK Kamyon ve Tren Yükleme Sistemleri;
Kamyon ve tren gibi nakil araçlarına ürünlerin yüklenebilmesi için geçici depolama silolarının (konik, kare v.b.) bulunduğu çelik yapılardır.

Yapısal sistemi etkileyebilecek kar, rüzgar ve sismik yükler göz önünde bulundurularak dizayn ve imal edilir.

Müşteri talebine göre trapez saclar veya panel ile yanlar ve çatı kaplanır.

İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır.

İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

ALTINBILEK Truck and Train Loading Systems;

They are steel structures in which temporary storage silos (conical, square, etc.) are located so that products can be loaded on transport vehicles such as trucks and trains.

It is designed and manufactured considering the snow, wind and seismic loads that may affect the structural system.

According to customer demand, the sides and roof are covered with trapezoidal sheets or panels.

Our productions are optionally galvanized or painted.

Special productions are made according to your needs and your business.

Устройства для погрузки авто и жд транспорта ALTINBİLEK;

Для погрузки продуктов на авто и жд транспорт используется стальная конструкция, в которых расположены силосы временного хранения (конические, квадратные и т. д.) Изготавливается с учетом снеговых, ветровых и сейсмических нагрузок, которые могут повлиять на конструктив устройства погрузки. По желанию стены и крыша покрываются трапезоидными листами или панелью.Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента.

 

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Sundurma Shelter Systems Навес над завальной ямой

ALTINBİLEK Sundurma Sistemleri;
Silolara ürün alımı veya silolardan ürün sevki esnasında ürün ve ekipmanların korunmasını sağlayan yükleme siloları, kamyon kaldırma platformları, tremi toz toplama üniteleri, kantarlar, körükler v.b. ekipmanların yer aldığı yapılardır. Sundurma yüksekliği kaldırma cihazının üzerinde kamyon var iken ve tam açık olduğu duruma göre belirlenir. Yapısal sistemi etkileyebilecek kar, rüzgar ve sismik yükler göz önünde bulundurularak dizayn ve imal edilir. Müşteri talebine göre trapez saclar veya panel ile yanlar ve çatı kaplanır. İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır. İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

ALTINBILEK Shelter Systems;
Shelter System structures which provides protection of products and equipment and contains truck loading silos, truck discharge platforms, intake pit dust collection systems, scales and bellows. The height of the shelter is designated regarding to full open position of the truck lifting platform when there is a truck over it. It is designed and manufactured considering the snow, wind and seismic loads which may affect the structural system. According to custumer request, roof and sides are covered by deck sheet and panels. Our products galvanized or industrial painted according to request. Special products are manufactured which are suitable regarding to client’s demand.

Навесы над завальными ямами ALTINBİLEK;

Стальная конструкция для отгрузочных силосов, подъёмных платформ, систем пылеулавливания, весов, телескопических загрузчиков и т. д. Высота навеса определяется подъемным устройством с полностью открытым положением грузовика. Изготавливаеюся модулями с учетом снеговых, ветровых и сейсмических нагрузок, которые могут повлиять на конструктив опорыМодули отправляются на место монтажа в разобранном виде, сборка производится на болтах. По желанию клиента стенки и крыша покрываются трапециевидными листами или панелями.Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента.

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Yürüme ve Servis Yolu Kafes Tip Walking and Service Way Cage Type Эстакады усиленного типа

ALTINBİLEK Kafes Tip Yürüme ve Servis Yolu Sistemleri;
UPN, IPN, IPE, H tipi standart demir profillerden modüller halinde imal edilir. Modüller, demonte halde montaj yerine gönderilir ve tamamen civatalı montaj yapılır. İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır. İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

ALTINBILEK Catwalk and Service Way Systems;
Catwalk and service way systems are manufactured as modules from UPN, IPN, IPE, H profiles. Modules are sent to installation site as dissamled and installation is made by bolting system completely. Our products galvanized or industrial painted according to request. Special products are manufactured which are suitable regarding to client’s demand.

Производятся в виде модулей из стандартных железных профилей UPN, IPN, IPE, H. Модули отправляются на место монтажа в разобранном виде, сборка производится на болтах. Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента.

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

Yürüme ve Servis Yolu Kutu Profil Tip Walking and Service Way Box Profile Type Эстакады из квадратного профиля

ALTINBİLEK Kutu Profil Tip Yürüme ve Servis Yolu Sistemleri;
Yuvarlak, kare, dikdörtgen kesitli profillerden modüller halinde imal edilir. Modüller, demonte halde montaj yerine gönderilir ve tamamen civatalı montaj yapılır. İmalatlarımız isteğe bağlı galvanizli veya boyalıdır. İhtiyacınıza ve işletmenize uygun özel üretimler yapılmaktadır.

ALTINBILEK Box Section Catwalks and Service Way Systems;
Box Section Catwalks and Service Ways are manufactured as modules from circle, squire, rectangle profiles. Modules are sent to installation site as dissamled and installation is made by bolting system completely.Our products galvanized or industrial painted according to request. Special products are manufactured which are suitable regarding to client’s demand.

Производятся в виде модулей из круглых, квадратных, прямоугольных профилей. Модули отправляются на место монтажа в разобранном виде, сборка производится на болтах. Изготовление по желанию в окрашенном или оцинкованном исполнении. Изготовление полностью в соответствии с потребностями клиента.