Dozaj Kantarı Dosing Scale Весы Дозирования

Dozaj Kantarı Dosing Scale Весы Дозирования

Dozaj Kantarı Dosing Scale ВЕСЫ ДОЗИРОВАНИЯ

Endüstriyel olarak yem üretiminde şarj/parti sistemi uygulanmaktadır. Sistemin kapasitesi hesaplanırken tartım miktarı ve birim zaman içerisinde yapılan şarj/parti sayısı oldukça önemlidir. Hammaddelerin doğru sıralamalar ile hassas şekilde tartılması, istenilen yem kalitesinin sağlanmasındaki en önemli işlemdir. Dozaj Kantarı, rasyon olarak adlandırılan yem formüllerindeki hammaddelerin belirlenen oranlarda tartılması için kullanılır. Doğru ve hassas tartım işlemi için mekanik ve elektroniğin kusursuz uyumu sağlanmaktadır. Ardışık olarak yapılan tartımlar göz önünde bulundurulduğu zaman, bir önceki üretimde dozaj kantarının tamamen boşaltılmış olması, zaman ve kaliteli ürün anlamında önem arz etmektedir. Bunun için tasarlanan ALTINBİLEK Dozaj Kantarlarının gövde yüzeyleri pürüzsüz ve yatayla uygun açıda dizayn edilmektedir. Altınbilek, projelerinizdeki hammadde silo sayısına ve istenilen minimum/maksimum tartım kapasitelerine bağlı olarak her ölçekte dozaj kantarı üretmektedir. ALTINBİLEK  Dozaj Kantarları rijitliği kadar modüler yapıda olmasıyla da sevk ve montaj kolaylığı sağlamaktadır. Tartım için ağırlığa ve konstrüksiyona uygun elektronik yük hücreleri kullanılmaktadır. Farklı özgül ağırlıktaki ve farklı akış özelliğindeki hammaddeleri dikkate alarak tasarımlarımızı sisteminize uygun şekilde özgünleştirmekteyiz. Üretimlerimizde teknolojinin en üst versiyonu olan robot kaynak makinelerimizle standartlar oluşturulmakta ve elektrostatik toz boya sistemimiz ile de ürünlerimizin dayanımını artırmaktayız.

Charge/batch system is used in industrial feed production. While calculating the capacity of the system, the weighing amount and the number of charge/batches per unit time are very important. Accurate weighing of raw materials in the correct order is the most important process in ensuring the desired feed quality. The Dosing Scale is used to weigh the raw materials in feed formulations, which are called rations, in determined proportions. The perfect harmony of mechanics and electronics is provided for accurate and precise weighing. Considering the sequential charges, it is important in terms of time and quality product that the dosing scale is completely emptied in the previous production. The body surfaces of ALTINBİLEK  Dosing Scales developed for this purpose are designed as smooth and horizontal at an appropriate angle. ALTINBİLEK  produces dosing scales in every measure depending on the number of raw material silos in your projects and the desired minimum / maximum weighing capacities. ALTINBİLEK  Dosing Scales provide ease of transportation and assembly with their modular structure as well as their rigidity. Electronic load cell suitable for weight and construction is used for weighing. We customize our designs in accordance with your system, taking into account raw materials with different specific gravity and different flow characteristics. In our production, we set standards with our robot welding machines, which are the highest version of technology, and we increase the durability of our products with our electrostatic powder coating system.

В промышленном производстве кормов используется система загрузки. При расчете вместимости системы очень важен вес взвешивания и количество доз в единицу времени. Для достижения желаемого качества корма важнейшим процессом является точное взвешивание сырья в правильном порядке. Весы дозирования используются для взвешивания сырья в определённых пропорциях в рецептурах кормов. Для обеспечения правильного и точного взвешивания необходима идеальная гармония механики и электроники. С точки зрения времени и качества продукта, принимая во внимание последовательные загрузки важно, чтобы весы дозирования были полностью опустошены с предыдущей загрузки. Поэтому весы дозирования ALTINBİLEK , разработаны с гладкой поверностью корпуса и под необходимым углом. ALTINBİLEK  производит весы дозирования любых размеров исходя из количества силосов дозирования и ​​желаемых минимальных / максимальных возможностей взвешивания в ваших проектах. Благодаря модульной структуре весов дозирования ALTINBİLEK , обеспечивается жёсткость весов, простота транспортировки и сборки. Для взвешивания используются тензометрические датчики подобранные под конструкцию весов. Мы адаптируем наши конструкции в соответствии с вашей системой, учитывая сырье с разным удельным весом и текучестью. В нашем производстве мы устанавливаем стандарты с помощью наших роботизированных сварочных аппаратов, и мы увеличиваем долговечность наших продуктов с помощью нашей системы электростатического порошкового покрытия.