Jet Filtre ve Fan Jet Filter and Fan Джет Фильтр и Вентилятор

Jet Filtre ve Fan Jet Filter and Fan Джет Фильтр и Вентилятор

Jet Filtre ve Fan JET FILTER and FAN ДЖЕТ ФИЛЬТР И ВЕНТИЛЯТОР

ALTINBİLEK Jet Filtreler; Siklonik ve sandık tip seçenekleriyle her türlü kullanım alanına uygun yapıda dizayn edilmektedir. Kapalı devre makine sistemlerinin çalışması esnasında yapıya bağlı olarak basınçlı hava meydana gelmektedir. Basıncın arttığı durumlarda moleküller arası sürtünmeden dolayı ısı açığa çıkmaktadır. Özellikle değirmen içerisinde oluşan ısı hammaddelerde rutubet kaybına sebep olmakta ve öğütme verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Altınbilek Jet Filtreler çekiçli değirmen içerisinde oluşan basıncı ve ısıyı düşürmek, elek gözeneklerini açmak ve kapasiteyi artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Doğru filtre ve fan kullanımı ile değirmen içerisindeki eleklerin tıkanmasının önüne geçilmektedir. Böylece öğütme işlemi istenilen standartlarda yapılabilmekte ve eşit kırım kalitesi sağlanmaktadır. Jet filtrenin ve fanın seçimi öğütülecek hammaddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile istenilen öğütme kapasitesine bağlı olarak yapılmaktadır. Filtrede gerekli yüzey alanı, fanda doğru debi ve basıncın seçilmesi değirmenin öğütme kapasitesi için önem arz etmektedir. Altınbilek Jet Filtre ve Fan sistemi öğütme işleminde enerji tasarrufu ile birlikte yüksek verimlilik sağlamaktadır. Altınbilek Jet Filtrelerde kartuş tip filtre kullanılmaktadır. Böylece filtre yüzeyinde tutunan en ince tozların dahi bacadan atılması engellenmekte, basınçlı hava ve patlaç valfler yardımıyla temizlenen filtreler üzerindeki tozlar yeniden sisteme kazandırılmaktadır. Kullanılan kartuş filtreler torba filtrelere göre beş kat daha fazla filtreleme yüzey alanı sağlamaktadır. Bakım esnasında filtrelerin sökme ve takma işlemi diğer sistemlere göre çok daha hızlı ve pratiktir.

ALTINBİLEK Jet Filters are designed for all kinds of usage areas with cyclonic and crate type options. Compressed air occurs depending on the structure during the operation of closed-circuit machine systems. When the pressure increases, heat is released due to intermolecular friction. Especially the heat generated in the mill causes moisture loss in raw materials and negatively affects the grinding efficiency. Altınbilek Jet Filters are used to reduce the pressure and heat created in the hammer mill, to open the sieve pores and to increase the capacity. With the use of correct filters and fans, clogging of the sieves in the mill is prevented. Accordingly, a grinding process at desired standards and equal crushing quality is provided. The selection of the jet filter and the fan is made depending on the physical and chemical properties of the raw materials to be grinded and the desired grinding capacity. Choosing the required surface area in the filter, the correct flow rate and pressure in the fan is important for the grinding capacity of the mill. Altınbilek Jet Filter and Fan system provides energy savings as well as high efficiency in the grinding process. Cartridge type filters are used in Altınbilek Jet Filters. Thus, even the finest dust held on the filter surface is prevented from being discharged from the chimney, and the dust on the filters cleaned with the help of compressed air and pulse valves is returned to the system. The cartridge filters used provide five times more filtering surface area than bag filters. Removal and installation of filters during maintenance is much faster and more practical than other systems.

Джет фильтр компании ALTINBİLEK; имеет конструкцию, подходящую для применения во всех областях промышленности. Производятся в двух видах; циклонного и прямоугольно типа. Во время работы закрытых машин возникает сжатый воздух. С увеличением давления из-за межмолекулярного трения выделяется тепло. В частности, тепло, выделяемое в дробилках вызывает потерю влаги продукта и отрицательно влияет на эффективность измельчения. Джет фильтр используется для снижения давления и тепла создаваемого в дробилке, а так же, для открытия отверстий сит и тем самым увеличивая производительность. Правильный выбор фильтра и вентилятора предотвращает засорение сит дробилки. Выбор фильтра и вентилятора зависит от свойств измельчаемого продукта и желаемой производительности. Выбор необходимой площади фильтрации, скорости потока и давления важен для производительности дробилки. Фильтр и вентилятор марки Altınbilek обеспечивает экономию энергии и высокую эффективность измельчения. Используются фильтры картриджного типа. Таким образом, даже самая мелкая пыль удерживается на поверхности фильтра, предотвращая её выброс, а пыль с фильтров с помощью импульсных клапанов попадает обратно в систему. Используемые картриджные фильтры обеспечивают в 5 раз большую площадь фильтрующей поверхности, чем мешковые. Обслуживание, снятие и установка фильтров намного быстрее и практичнее.