Kumanda Panoları Control Panel Панели Управления

Kumanda Panoları Control Panel Панели Управления

Kumanda Panoları Control Panel Панели Управления

» MCC-PLC panoları
» Uluslararası standartlarda ve istenilen koruma sınıfında imalat,
» PLC donanım ve yazılımları,
» SCADA programı ve yazılımları
» Panoda ve sahada giriş çıkış modülleri ile daha az kablo kullanımı ve minimum kablaj işçiliği
» Prosese uygun özel projelendirme ve özgün yazılımlar,
» Tüm süreci bilgisayardan izleme ve kontrol edebilme özelliği,
» Prosese uygun optimum enstrumantasyon seçimi,
» Arıza ve yerini kolayca tespit edebilme,
» Uzaktan erişim servis sistemi,
» Gerektiğinde manuel çalışma imkanı,
» Bakım ve onarım programı (PLC’den makinaların çalışma zamanlarının alınması, bilgisayarda bakım zamanları ve arıza kayıtlarına ilişkin raporlama)
» Silo seviye, ısı ölçüm ve raporlama sistemleri,
» Silo dolum ve boşaltım önceliklerinin programlanabilmesi,
» Silodaki ürünün dengeli boşaltılmasının kontrolü.

 

» MCC-PLC boards

» Manufacturing in international standards and desired protection class,

» PLC hardware and software,

» SCADA program and software

» Less cable usage and minimum cabling effort with input and output modules in the panel and in the field

» Special project design and original software suitable for the process,

» Ability to monitor and control the entire process from a computer,

» Optimum instrumentation selection suitable for the process,

» Easily detecting the fault and its location,

» Remote access service system,

» Possibility to work manually, when necessary,

» Maintenance and repair program (receiving the working times of the machines from the PLC, reporting on the maintenance times and fault records on the computer)

» Silo level, temperature measurement and reporting systems,

» Programming silo filling and discharging priorities,

» Control of the balanced unloading of the product in the silo.

» Панели MCC-PLC

» Производство по международным стандартам и с необходимой степенью защиты

» Програмное и материальное обеспечение PLC

» Програмное и материальное обеспечение  SCADA

» Использование входных и выходных модулей в панелях и на площадке позволяет уменьшить расход кабеля и кабельных работ.

» Индивидуальные проекты и уникальные програмное обеспечение для каждого процесса

» Легкое обнаружение аварий и их расположения

» Удаленное сервисное обслуживание

» При необходимости работа в ручном режиме

» Программы осмотра и обслуживания ( получение информации о работе оборудования, отчетов о авариях и необходимости сервисного обслуживания выводимое на компьтер с PLC)

» Система отчетов о температуре и уровне продукта в силосе

» Возможность програмирования порядка загрузки разгрузки силосов

» Возможность контроля равномерной разгрузки силоса