Kurutma Sistemleri Drying Systems СИСТЕМЫ СУШЕНИЯ

Kurutma Sistemleri Drying Systems СИСТЕМЫ СУШЕНИЯ

Kurutma Sistemleri Drying Systems СИСТЕМЫ СУШЕНИЯ

ALTINBİLEK kurutma sistemleri tahıllardan ve tahıl türevlerinden nemin homojine bir şekilde ayrıştırılmasını sağlar. Kurutma adımlarında temel amacımız tahılın hassas şekilde işleme tabi tutulmasıdır. Bu, bitmiş ürünün kalitesinin düşmesine neden olan değişiklikleri önlemek, şartlandırma süreçlerini takiben dönüşüm süreçlerinin verimini en üst düzeye çıkarmak için yapılmaktadır.

 

 

ALTINBİLEK drying solutions are systems that provide suitable processing for the homogeneous removal of moisture from multiple grain and cereals. During drying steps, our main objective is to give a gentle treatment to the product; This, to prevent alterations that lead to reduce the quality of the finished product, maximizing the yields of transformation processes following conditioning processes.

Системы сушки компании ALTINBİLEK обеспечивают однородный процесс снижения влаги в зерне и зерновых продуктах. Наша основная цель на этапах снижения влаги это детальная обработка зерна.

Это сделано для предотвращения изменений, вызывающих снижение качества готового продукта, и максимизирования эффективности процессов преобразования, следующих за процессами кондиционирования.