Siklon ve Fan Cyclone and Fan Циклон и Вентилятор

Siklon ve Fan Cyclone and Fan Циклон и Вентилятор

Siklon ve Fan Cyclone and Fan .

ALTINBİLEK Siklon ve Fanlar; Kurutucu, soğutucu ve ürün nakil sistemlerinde kullanılan en önemli endüstriyel ekipmanlardır. Kurutucularda ve soğutucularda ürün içerisinden geçirilen ortam havası; nem ve ısı transferi ile birlikte ince toz formdaki partiküllerinde sürüklenmesine neden olmaktadır. Bu ince toz partiküllerinin ayrıştırılarak sisteme tekrar kazandırılması için hava kanalının yapısı, siklon yapısı, hava akış hızı, kurutma ve soğutma için gerekli fan debisi ile basıncı mükemmel bir uyum içerisinde belirlenmektedir. Altınbilek Siklon ve Fanlarının özgün dizaynı sayesinde tozlar maksimum düzeyde tutulmakta; siklon konik çıkışında yer alan hava kilidi yardımı ile sisteme kazandırılmakta ve üretim kayıpları önlenmektedir. Siklon ve Fan ürün nakil sistemlerinde kullanıldığında ise sürtünme direncinin düşürülmesiyle birlikte kanallardaki tıkanmaların önüne geçilir, siklonda maksimum verim ile tutulan ürünlerin sisteme taşınması sağlanır ve toz kayıpları minimize edilir.

.

.