Soğutucu Cooler Охладитель

Soğutucu Cooler Охладитель

Soğutucu COOLER ОХЛАДИТЕЛЬ

ALTINBİLEK Soğutucular; Tek ve çift katlı olarak peletleme sistemlerine göre uygun yapılarda dizayn edilmektedir. Soğutucular pelet preslerden çıkan sıkıştırılmış sıcak ürünlerin ortam sıcaklığına kadar soğutulmasını, kırılma ve dağılmaya karşı mukavemetlerinin yükseltilmesini, belirli oranda rutubetlerinin indirgenmesini ve buna bağlı olarak uzun süre saklama koşullarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan endüstriyel makinelerdir. Altınbilek Soğutucular, ürün ve hava dağılımını en iyi şekilde sunan özgün tasarımı sayesinde soğutma işlemi dengeli bir biçimde ve minimum sürede gerçekleşmekte, çıkan pelet ürünün sertliği ile PDI (Pelet Dayanım İndeksi) değerleri yükselmekte ve tozluluk oranı düşmektedir. Soğutucu içerisine erişimi sağlayabilmek amacıyla geniş gözlem penceresi ve kontrol kapağı yer almaktadır. Giriş davlumbazı üzerinde soğutucu içerisini rahat görebilmek amacıyla aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Kontrol kapağı üzerinde emiyet ve seviye sensörleri yer almaktadır. Seviye sensörleri sayesinde soğuma sürelerine bağlı olarak ürünlerin boşaltma sıklığı otomasyon sistemiyle ayarlanabilmektedir. Altınbilek Soğutucularda ürünün dengeli dağılımını sağlamak amacıyla kapasitelere göre sabit veya döner tip dağıtma sistemleri yer almaktadır. Döner tip dağıtma sistemlerinde talep edilmesi durumunda, uzunluğu ayarlanabilen süpürme mekanizması uygulanmaktadır. Soğutucularda git-gel ve aç-kapat şeklinde iki ayrı opsiyonla boşaltma seçeneği sunulmaktadır. Soğutucu çıkışında ısı sensörü yardımıyla işlem sonrası ürün sıcaklığı ölçülmekte ve otomasyona bilgi aktarımı sağlanmaktadır. 

ALTINBİLEK Coolers are designed as single and double layered in suitable structures for pelletizing systems. Coolers are industrial machines that are used to cool the compressed hot products from pellet presses to ambient temperature, to increase their resistance to breakage and dispersion and reduce their humidity at a certain rate and to improve storage conditions for a long time. Thanks to the unique design of Altınbilek Coolers that offers the best product and air distribution, the cooling process takes place in a stable and minimum time, the hardness of the pellet and PDI (Pellet Durability Index) values increase and the dustiness rate decreases. There is a wide observation window and inspection cover in order to provide access to the cooler. There is a lighting window on the entrance hood to comfortably check inside the cooler. There are safety and level sensors on the control cover. Thanks to the level sensors, the discharge frequency of the products can be adjusted with the automation system depending on the cooling times. There are fixed and rotary type distribution systems in Altınbilek Coolers to ensure a balanced distribution of the product. In case of demand in rotary type distribution systems, a sweeping mechanism with adjustable length is applied. Discharge options are offered with two separate options as Forward-Backward and open-close. With the help of temperature sensor at the cooler outlet, the temperature of the product is measured after the process and information is transferred to the automation.

Охладители компании ALTINBİLEK; производится в одноэтажном или двухэтажном исполнении в соответствии с производительностью пресс-гранулятора. Охладители - это промышленные оборудование, которое используется для охлаждения горячих гранул до температуры окружающей среды, для повышения их устойчивости к разрушению, для снижения их влажности и для улучшения условий хранения в течение длительного времени. Благодаря уникальной конструкции охладителей Altınbilek обеспечивается наилучшее распределение продукта и воздуха, а процесс охлаждения происходит равномерно и за минимальные сроки. Значения твёрдости гранул и PDIндекса прочности гранул) увеличиваются, а степень запылённости гранул снижается. Имеется широкое окно и люк для обслуживания. На входной часте охладителя находится смотровой люк для удобства осмотра внутренней части охладителя. На люке обслуживания имеются датчики безопасности и уровня. В зависимости от времени охлаждения, при помощи датчиков уровня частоту разгрузки гранул можно регулировать с помощью системы автоматизации. В охладителях Altınbilek для равномерного распределения гранул изпользуется системы распределения гранул фиксированного и вращающегося типа. Распределительная система вращающегося типа также имеет регулируемый зачистной механизм. Предлагаются два варианты разгрузки: вперёд-назад и открыть-закрыть. На выходе охладителя имеется термопара (датчик измеряющий температуру) подающий информацию в систему автоматизации.