Torbalama Kantarı Bagging Scale Упаковочные Весы

Torbalama Kantarı Bagging Scale Упаковочные Весы

Torbalama Kantarı Bagging Scale УПАКОВОЧНЫЕ ВЕСЫ

ALTINBİLEK Torbalama Kantarları; Toz, flake veya pelet formdaki hammadde ve ürünlerin 10–50 kg aralığında istenilen kapasitelerde hassas ve seri şekilde tartılmasını sağlayan endüstriyel makinelerdir. Altınbilek Torbalama Kantarları; tek kefeli, çift kefeli, bantlı beslemeli, helezon beslemeli ve serbest akışlı olmak üzere geniş ürün çeşitliliğine sahiptir. Hammadde veya ürünlerin otomatik olarak tartıldığı, torbaya kendi otomatik periyodu içerisinde boşaltma yapan çalışma sistemine sahiptir. Kontrol panosu üzerinde operatör tarafından ağırlık ve çuval adeti gibi set değerleri girilebilmektedir. Tartım işleminde şarj/parti sistemi uygulanmaktadır. Sistemin kapasitesi hesaplanırken tartım miktarı ve birim zaman içerisinde yapılan şarj/parti sayısı oldukça önemlidir. Tartım için ağırlığa ve konstrüksiyona uygun elektronik yük hücreleri kullanılmaktadır. Farklı partikül boyutunda, özgül ağırlıkta ve farklı akış özelliğindeki hammaddeleri dikkate alarak tasarımlarımızı sisteminize uygun şekilde özgünleştirmekteyiz. Doğru ve hassas tartım işlemi için mekanik ve elektroniğin kusursuz uyumu sağlanmaktadır. Altınbilek Torbalama Kantarları rijitliği kadar modüler yapıda olmasıyla da sevk ve montaj kolaylığı sağlamaktadır. Tartım işleminden sonra paketlenen ürünlerin taşındığı bantlı konveyörde yükseklik ayarlama ve çuval devirme tertibatları bulunmaktadır. Paketlenen ürünlerin ağız kısımları dikiş makinesi ile hızlı ve kolay biçimde dikilmektedir. Dikiş makinesinin dikey yüksekliği krameyer dişli hareket sistemi ile kolayca ayaralanabilmektedir.

ALTINBİLEK Bagging Scales are industrial machines that provide precise and serial weighing of raw materials and products in powder, flake or pellet form at desired capacities in the range of 10–50 kg. Altınbilek Bagging Scales has a wide range of products including single scale, double scale, belt feed, screw feed and free flow. It has a working system that automatically weighs raw materials or products and discharges into the bag within its own automatic period. Set values ​​such as weight and number of bags can be entered by the operator on the control panel. Charging/ batch system is used in the weighing process. While calculating the capacity of the system, the weighing amount and the number of charges/batches per unit time are very important. Electronic load cell suitable for weight and construction is used for weighing. We customize our designs in accordance with your system, taking into account raw materials with different particle sizes, specific gravities and different flow characteristics. The perfect harmony of mechanics and electronics is provided for accurate and precise weighing. Altınbilek Bagging Scales provide ease of transportation and installation with their modular structure as well as their rigidity. There are height adjustment and sack tilting mechanisms on the belt conveyor where the packaged products are transported after the weighing process. The embouchures of the packaged products are sewn quickly and easily with the sewing machine. The vertical height of the sewing machine can be adjusted easily with the rack gear movement system.

Упаковочные весы компании ALTINBİLEK; это промышленное оборудование, которое обеспечивает точное и быстрое взвешивание сырья и продуктов в виде рассыпного, гранулированного корма или хлопьев в мешки, весом от 10 до 50 кг.

Упаковочные весы Altınbilek бывают; однокамерные, двухкамерные, с ленточным, шнековым питателем или самотечные.
Система, в которой продукты автоматически взвешиваются и разгружаются в мешки в течение выставленного автоматического периода. На панели управления оператор может вводить такие значения как вес и количество мешков. В процессе взвешивания используется система загрузки. При расчёте производительности линии очень важен вес взвешивания и количество мешков за единицу времени. Для взвешивания используется тензометрические датчики, соответствующие весу взвешивания и конструкции. Мы адаптируем наши конструкции принимая во внимание ваше сырье с различными размерами частиц, удельным весом и различными характеристиками текучести. Идеальная гармония механики и электроники обеспечивает точное и точное взвешивание. Благодаря своей модульной конструкции, а также её надежности, упаковочные весы марки
Altınbilek обеспечивают простоту транспортировки и установки. После процесса взвешивания, мешки транспортируются ленточным конвейером, конвейер с механизмом регулировки высоты и наклона мешка. На выходе упакованных весов имеется швейная машина, благодаря которой легко и быстро производится прошивка мешков. Высоту швейной машины можно легко отрегулировать с помощью ​​реечной передачи.